Share this page

POLITIK FOR PERSONLIGE OPLYSNINGER

Denne fortrolighedserklæring beskriver de måder hvorpå vi Novartis Healthcare A/S indsamler, opbevarer og bruger oplysninger om enkeltpersoner, som besøger dette websted.

VED AT BRUGE DETTE WEBSTED SAMTYKKER DU I INDSAMLINGEN OG ANVENDELSEN AF OPLYSNINGER SOM ANFØRT I DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK. DU ANERKENDER OGSÅ, AT [DEN LOKALE NOVARTISVIRKSOMHED] MED MELLEMRUM EVENTUELT VIL ÆNDRE, MODIFICERE, TILFØJE ELLER FJERNE ELLER PÅ ANDEN VIS OPDATERE DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK EFTER EGET SKØN OG UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Vi vil dog altid behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den fortrolighedspolitik, som var gældende på indsamlingstidspunktet.

Vi har til hensigt at give meddelelse om ændringer i vores fortrolighedspolitik på denne webside, så du er fuldt informeret om de typer af oplysninger, som vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder de kan blive fremlagt. Vores fortrolighedspolitik findes på vores hjemmeside og ligeledes på alle sider, hvor der kræves personlige oplysninger. På sådanne sider, hvor der indsamles data, kan der blive givet yderligere oplysninger, hvor det er relevant, angående de formål som disse data skal anvendes til.

1. Tilsagn om fortrolighed
Udtrykket "personlige oplysninger" således som det anvendes i denne fortrolighedspolitik, refererer til oplysninger som dit navn, din fødselsdato, e-mail-adresse, postadresse eller telefonnummer, som kan bruges til at identificere dig. Generelt vil vi kun bearbejde dine personlige oplysninger som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os dog retten til at udføre supplerende databehandling i det omfang, loven tillader eller kræver det, eller for at støtte enhver lovlig undersøgelse eller undersøgelse af kriminalitet. De næste afsnit forklarer, hvordan og hvornår vi indsamler personlige oplysninger om dig.

2. Den påtænkte anvendelse af personlige oplysninger
De fleste af vores serviceydelser kræver ingen form for registrering, men tillader dig at besøge vores websted uden at fortælle os, hvem du er. Men visse serviceydelser kræver, at du giver os nogle personlige oplysninger. Hvis du i disse situationer vælger at tilbageholde nogle af de personlige oplysninger, som vi spørger om, kan det være, at det ikke er muligt for dig at få adgang til visse dele af webstedet, og at det ikke er muligt for os at svare på dit spørgsmål. Vi kan indsamle og anvende personlige oplysninger til at forsyne dig med produkter og serviceydelser, til at sende dig regninger for produkter og serviceydelser, som du har anmodet om, til at markedsføre produkter og serviceydelser, som vi tror kan være af interesse for dig, eller til at kommunikere med dig af andre grunde, som fremgår af omstændighederne, eller som vi vil informere dig om, når vi indsamler dine personlige oplysninger.

3. Fortrolighed af personlige oplysninger
Vi vil ikke sælge, dele eller på anden måde sprede dine data til tredjeparter med de undtagelser, der er nævnt i denne fortrolighedspolitik. Vi kan eventuelt røbe dine personlige oplysninger for andre Novartisafdelinger på verdensplan, som indvilliger i at behandle dem i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Personlige oplysninger kan også overføres til tredjepart, som handler på dine vegne, med henblik på yderligere databehandling i overensstemmelse med de(t) formål, til hvilke data oprindelig blev indsamlet, eller kan på anden måde lovligt behandles f.eks. ved levering af serviceydelser, vurdering af nytten af dette websted, markedsføring, databehandling eller teknisk support. Disse tredjeparter har kontraktligt forpligtet sig over for os til kun at anvende fortrolige data til det formål, der er truffet aftale om, og ikke at sælge dine personlige oplysninger til tredjepart, undtagen hvis lovbestemmelser kræver det, hvis vi giver tilladelse hertil, eller det er angivet i denne fortrolighedserklæring.

Personlige oplysninger, som er indsamlet fra dig, kan også overføres til en tredjepart i tilfælde af, at dette websteds virksomhed eller dele heraf samt kundeoplysninger med tilknytning hertil bliver solgt, overdraget eller overført, i hvilket tilfælde vi vil kræve, at køberen eller den, som får dem overdraget eller overført behandler de fortrolige data i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Personlige oplysninger kan ligeledes røbes over for tredjepart, hvis dette bliver afkræves os på grund af gældende lovbestemmelser, en retskendelse eller statslige regulativer, eller hvis en sådan offentliggørelse på anden vis er nødvendig som støtte til undersøgelse af kriminalitet eller andre lovlige undersøgelser eller processer her eller i udlandet.

4. Rettigheder til adgang, rettelser og indsigelser
Når vi databehandler personlige oplysninger, tager vi rimelige skridt til at sikre, at dine personlige oplysninger føres nøjagtigt og opdateret med henblik på de formål, som de er blevet indsamlet til. Vi giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod databehandlingen af dine personlige oplysninger, hvis en sådan behandling ikke kan kræves med rimelighed til et retmæssigt forretningsformål, således som det er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, eller til vores overholdelse af loven. I tilfælde af elektronisk direct marketing giver vi dig en metode, så du kan frabede dig at modtage yderligere marketingmaterialer eller en metode, så du kan vælge disse til, hvis der er lovbestemmelser herom. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores anvendelse af dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod databehandlingen af dine personlige oplysninger, kan du sende os en e-mail på skriv.til@novartis.com. Hvis du kontakter os, beder vi dig om at angive navnet på det websted, hvor du afgav oplysningerne, samt de specifikke oplysninger, som du ønsker, at vi skal rette, opdatere eller slette samt passende identifikation af dig selv. Anmodninger om sletning af personlige oplysninger er underlagt gældende juridiske og etiske forpligtelser, som vi er pålagt med hensyn til afrapportering eller arkivering af dokumenter eller opbevaring.

5. Sikkerhed og fortrolighed
For at garantere sikkerheden og fortroligheden af personlige oplysninger, som vi indsamler på internettet, bruger vi datanetværk, som blandt andet er beskyttet af en firewall og adgangskodebeskyttelse, som overholder branchestandarden. I forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger tager vi rimelige forholdsregler, som er udviklet til at beskytte disse oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse.

6. Dataoverførsel til udlandet
Vi er en del af Novartisgruppen, som er en international gruppe af virksomheder og har databaser i forskellige lande, hvoraf nogle drives af den lokale virksomhed i Novartisgruppen og nogle af tredjeparter på den lokale Novartisvirksomheds vegne. Vi vil eventuelt overføre dine data til en af gruppens databaser uden for det land, hvor du bor, herunder eventuelt lande, som ikke kræver et beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger, som er tilstrækkeligt sammenlignet med det, som gælder i dit eget land.

7. "Cookies" og internet-tags
Vi vil eventuelt indsamle og bearbejdeoplysninger om dit besøg på dette websted, som f.eks. de sider, du besøger, det websted, du kom fra, og nogle af de søgninger, du udfører. Vi bruger sådanne oplysninger til at forbedre indholdet af webstedet med og til at udarbejde aggregeret statistik om de personer, som bruger vores websted, til brug for interne markedsanalyser. For at kunne gøre dette, kan vi installere såkaldte "cookies", som indsamler brugerens domænenavn, navnet på din internetudbyder, dit operativsystem samt dato og tidspunkt for din adgang. En "cookie" er et lille stykke information, som sendes til din browser og opbevares på din computers harddisk. Cookies kan ikke beskadige din computer. Du kan indstille din computer til at give dig besked om, at du er ved at modtage en cookie. Så kan du bestemme dig for, om du ønsker at modtage den. Hvis du ikke ønsker, at vi skal installere cookies, kan du sende en e-mail til os på skriv.til@novartis.com. Vi ønsker dog at informere dig om, at hvis du ikke accepterer cookies, vil du muligvis ikke være i stand til at bruge alle funktionerne i din browsers software. Vi kan eventuelt få hjælp udefra til indsamling og databehandling af de oplysninger, som er beskrevet i dette afsnit.

Det kan nu og da forekomme, at vi bruger internet-tags (også kaldet action tags, enkeltpixel-GIF'er, klare GIF'er, usynlige GIF'er og 1-til-1 GIF'er) og cookies på dette websted og udnytter disse tags/cookies hos en annoncerende tredjepartspartner eller en servicepartner, som laver webanalyser, som muligvis opholder sig og opbevarer de respektive oplysninger (herunder din IP-adresse) i et fremmed land. Disse tags/cookies er anbragt i begge de internetreklamer, som fører brugere til dette websted, samt på forskellige sider på dette websted. Vi anvender denne teknologi til at måle vores besøgendes reaktioner på vores websteder og effektiviteten af vores reklamekampagner (herunder hvor mange gange en side bliver åbnet og hvilke oplysninger, der spørges om) samt at vurdere din anvendelse af dette websted. Tredjepartspartneren eller servicepartneren, som laver webanalyser, vil kunne indsamle data om besøgende på vores og andre websteder ved hjælp af disse internet-tags/cookies, vil eventuelt skrive rapporter til os angående webstedets aktivitet og vil eventuelt komme med andre serviceydelser, som relaterer til anvendelsen af webstedet og internettet. De vil eventuelt give sådanne oplysninger til andre parter, hvis der er lovkrav herom, eller hvis de ansætter andre parter til at bearbejde oplysninger på deres vegne. Hvis du ønsker flere oplysninger om web-tags og cookies i forbindelse med internetreklamer eller ønsker at frabede dig, at tredjepart indsamler disse oplysninger, skal du bruge webstedet Network Advertising Initiative.

8. Personlige oplysninger og børn
De fleste af de serviceydelser, der er til rådighed på dette websted, er beregnet på personer på 18 år og derover. En person, der vil have oplysninger om medicin, som er beregnet til brug for børn, skal være mindst 18 år. Vi ønsker ikke forsætligt at indsamle, anvende eller offentliggøre personlige oplysninger om en mindreårig under 18, uden at vi på forhånd har indhentet samtykke hertil fra en person med forældremyndighed (f.eks. en forælder eller værge) gennem direkte kontakt. Vi vil give forælderen (I) meddelelse om den specifikke type personlige oplysninger, som indsamles om den mindreårige, og (II) mulighed for at fremsætte indsigelse mod yderligere indsamling, anvendelse eller opbevaring af sådanne oplysninger. Vi retter os efter lovgivning, som er udviklet til beskyttelse af børn.

9. Links til andre websteder
Denne fortrolighedspolitik gælder kun for dette websted og ikke for websteder, der tilhører tredjepart. Vi kan linke til andre websteder, som vi tror kan være af interesse for vores brugere. Vi bestræber os på, at disse websteder er af højeste standard. Men på grund af internettets karakter kan vi ikke garantere fortrolighedsstandarden på de websteder, som vi linker til, eller være ansvarlige for indholdet på andre websteder end vores eget, og vores fortrolighedspolitik tilsigter ikke at være gældende for websteder, der linkes til, og som ikke tilhører Novartis.

10. Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til eller klager over vores overholdelse af denne fortrolighedspolitik, eller hvis du har anbefalinger eller kommentarer til forbedring af kvaliteten af vores fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte os på adressen skriv.til@novartis.com.

Copyright © 2016