Skip to main content
symbol

Korrekt påføring (dosering) af Voltaren

Der findes ingen standarddosering, som er rigtig for alle. Din generelle sundhedstilstand, kost, alder og gener kan påvirke kroppens reaktion på den anvendte dosis.

Hvad er den korrekte dosis til lindring af forbigående smerter i så fald? Regel nummer et: Læs altid indlægssedlen samt instruktionerne vedrørende dosering og opbevaring. Hvis du er usikker på informationerne i indlægssedlen eller har andre spørgsmål, bedes du spørge din læge, en sygeplejerske eller en apoteker til råds.

Korrekt dosering

Den angivne dosis fortæller, hvor meget man skal tage af lægemidlet samt hvor ofte og i hvor lang tid. Tager man for lidt af et smertestillende middel, opnår man ikke den ønskede smertelindring, mens for store mængder kan have negative konsekvenser.

Hvis du er usikker på den rette dosis i dit tilfælde, skal du rådføre dig med din læge, en sygeplejerske eller en apoteker. Andre faktorer end køn, alder og vægt kan også spille en rolle. Husk at nævne det, hvis du lider af allergier eller sygdomme, samt hvis du tager andre lægemidler, herunder håndkøbsmedicin (ikke receptpligtig) eller naturmedicin. Disse oplysninger er vigtige i forhold til at vælge det rette lægemiddel og den korrekte administrationsvej til dig.

Lægemiddeldosen skal være så lille som mulig og tages i så kort tid som muligt. Hvis du har fulgt instruktioner for administration af håndkøbsmedicinen (ikke receptpligtig), og dine smerter forværres eller ikke forsvinder, skal du søge lægehjælp.

Misbrug og overdosis

De fleste af os kender det: følelsen af at den smertestillende medicin ikke hjælper på hovedpinen eller smerterne, hvorfor man føler sig fristet til at tage en større dosis end anbefalet.

Hvis man tager for meget medicin for ofte og i for lang tid, kan det påvirke helbredet. Derfor er det vigtigt ikke at overskride den maksimale 24 timers dosis. Smertestillende gel må kun bruges i den dosis, der er angivet i indlægssedlen.

Søg læge med samme, hvis du muligvis er kommet til at tage for meget af et lægemiddel; vent ikke på forgiftningssymptomerne! Herudover bør du gemme medicinæsken, da den kan være til hjælp for det sundhedsfaglige personale.

Dosering til børn

Man kan hurtigt føle sig hjælpeløs, når man står over for et sygt barn med smerter. Børn må kun behandles med lægemidler godkendt til deres specifikke aldersgruppe, eftersom deres vægt og følsomhed over for lægemidler adskiller sig fra voksnes.

Børn må aldrig behandles med medicin, som er udskrevet til en anden person. Heller ikke selvom lægemidlet er udskrevet til en søskende eller et barn på samme alder.

Risikoen for lægemiddelforgiftning er stor hos små børn, også selvom den indgivne mængde i sig selv er lille. Det er derfor meget vigtigt at give barnet den korrekte dosis.

Børn under 14 år må ikke behandles med Voltaren.

Anvendelsesinstruktioner (dosis)

Hvad er den korrekte dosis til lindring af forbigående smerter i så fald? Regel nummer et: Læs altid indlægssedlen og instruktionerne vedrørende dosering og opbevaring. Hvis du er usikker på informationerne i indlægssedlen eller har andre spørgsmål, bedes du spørge din læge, en sygeplejerske eller en apoteker til råds.

Følg instruktionerne på emballagen vedrørende påføring af den smertestillende gel. Når du har påført gelen, skal du tørre dine hænder med absorberende papir, og smide det brugte papir i skraldespanden, inden du vasker dine hænder. På den måde beskytter du miljøet. Produktet skal være trængt helt ind i huden, før du tager et bad.

Ubrugte eller udløbne lægemidler må ikke bortskaffes ved at skylle produktet ud i toilettet eller vasken.

korrekt-pafforing