Forstå smerte

Forskellige typer smerte

Læs mere om de forskellige typer smerte, du kan blive ramt af og de bagvedliggende årsager.

Klassificering af smerte

Inden for smerteforskning har man historisk set altid haft svært ved at finde frem til en definition på smerte. Den aktuelle definition fra IASP (International Association for the Study of Pain) er ""en ubehagelig sensorisk eller emotionel oplevelse forbundet med faktisk eller potentiel vævsskade eller udtrykt ved en sådan skade"". Smerte kan være akut og kortvarig eller kronisk og langvarig. Der findes mange metoder til at klassificere smerte, og mange af dem overlapper hinanden, men nogle af de hyppigste klassificeringer er:

  • Nociceptiv smerte skyldes en vis form for kropsskade og fungerer som et advarselssignal. Hyppige eksempler på denne smertetype er somatisk smerte som f.eks. ledsmerte, slidgigt, lændesmerte eller idrætsskader og operationsrelateret smerte.
  • Inflammatorisk smerte er noget, man ofte oplever, når kroppens bløde væv, der sammenbinder muskler og led, er blevet beskadiget. Udgangspunktet for denne type smerte er ofte tydelig og beskrives ofte som trykkende og forbundet med ømhed. Den forekommer hyppigst i skulder-, hofte- og håndled, men kan også optræde i lænden.
  • Neuropatisk smerte skyldes, at sensoriske nerver eller centralnervesystemet er pådraget en skade og ikke fungerer korrekt. Denne smerte skyldes, at en given del af nervesystemet er beskadiget eller er ramt af sygdom ofte uden nogen tydelige påviselige fysiske problemer. Beskrives ofte som en brændende, stikkende smerte. Denne type smerte opstår som regel nogle dage eller uger efter pådragelsen af selve skaden på kroppen og har forskellig hyppighed og intensitet. Sommetider findes der ingen tydelig årsag til smerten, som også kan optræde spontant.57%  af alle danskere oplever at have kropssmerte mindst én gang om ugen

Årsager

Vi kan have ondt i kroppen af mange forskellige årsager. Smerten er sjældent det eneste symptom, vi oplever, og hvis man har ondt, er der sandsynligvis flere mekanismer på spil. Inflammation optræder f.eks. normalt i samspil med nociceptiv smerte, men forekommer også ved neuropatisk smerte.

Somatiske og inflammatoriske smerter skyldes normalt vævsskader opstået på grund af gentagne fysiske skader, overdreven aktivitet, eller ved misrøgt af kroppen. Neuropatisk smerte opstår, når selve nerverne er skadede og/eller ikke fungerer, som de skal, og derfor sender forkerte signaler til kroppens smertecentre.

Både nociceptiv og neuropatisk smerte kan være akut eller kronisk. Akut smerte er et signal om, at du har pådraget dig en skade. Et eksempel på en sådan skade er, når du brænder dig på en kogeplade. Den signalerer, at du har pådraget dig en skade. Akut smerte opstår pludseligt og varer ofte ikke særlig længe. Når skaden er helet, forsvinder smerten. Kroniske smerter er alvorligere og varer længere og kræver, at man søger lægehjælp.

*Adspurgte danskere

Forbedret holdning

Hvis du har en dårlig holdning og sidder foroverbøjet over skrivebordet eller rattet i bilen i længere tid ad gangen, kan du blive ramt af inflammation og rygsmerter. Her kan du få nogle råd om, hvordan du med små forandringer kan medvirke til at lindre smerten ved at forbedre din holdning.

Læs mere

Alt om smertelindring

Her beskriver vi, hvordan forskellige typer smertelindringsprodukter virker, så du har lettere ved at vælge det produkt, som virker bedst på din smerte.

Læs mere

Smerter og smertebehandling

Få mere at vide om, hvordan du skal behandle netop din smertetype.

Læs mere

Hvad er inflammation?

Læs alt om de processer, som forårsager inflammation, hvorfor man rammes, og hvordan man har det i kroppen.

Læs mere
60% af alle danskere skjuler, hvor stor smerte de lider af fra familien 60% af alle danskere skjuler, hvor stor smerte de lider af fra familien

*Adspurgte danskere